Artykuły i Case Studies

Jak rozwijać kompetencje po szkoleniu, aby zyskać w oczach potencjalnego pracodawcy?

by Dr inż. Bartosz Misiurek on 02/08/2016

Podczas rekrutacji, pracodawca przede wszystkim sugeruje się doświadczeniem oraz posiadanymi kompetencjami kandydatów. Wspomniane doświadczenie każdy z nas nabywa poprzez lata praktyki. Nie da się tego procesu obejść „na skróty”. Co innego z kompetencjami. Je mogą nabywać zarówno osoby z dużym bagażem doświadczeń, jak i osoby, które dopiero pojawiają się na rynku pracy. Należy jednak zadać pytanie kluczowe: czym są kompetencje? Kompetencje należy postrzegać jako zestawienie trzech głównych składowych: wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności (Rysunek 1). Kluczem przy zdobywaniu kompetencji jest wiedza. Ją można posiąść min. na szkoleniu. Szkolenia są zatem bardzo ważne, ale należy je traktować jako punkt startowy – fundament w budowaniu swoich kompetencji. Kluczem jest praktykowanie zdobytej wiedzy, co przekłada się na umiejętności. Kiedy zaczynasz samodzielnie wykonywać pracę, wówczas zaczyna na Tobie spoczywać odpowiedzialność.

trzy-skladowe

Rys. 1. Trzy składowe kompetencji

 Kompetencje kandydatów – co liczy się najbardziej wg pracodawcy?

Kandydaci często uważają, że ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem pewnych kompetencji. Zapominają, że szkolenie to dopiero początek drogi – daje im wyłącznie zastrzyk wiedzy i entuzjazmu do pracy. Owszem, to bardzo ważny element, ale nie jedyny.

Kompetencje rozwija się na 4 głównych poziomach (Rysunek 2).

poziomy-na-kole

Rysunek 2. Cztery główne poziomy na kole rozwijania kompetencji

W poniższej tabeli (Tab. 1.) wyjaśniono znaczenie każdego poziomu okręgu.

Poziom „kółka” Wyjaśnienie
Jedna ćwiartka Oznacza, że osoba posiada certyfikat (zaświadczenie) ukończenia szkolenia dotyczący danej metody lub narzędzia.

Potwierdza to, że dana osoba posiada wiedzę teoretyczną na ten temat i może podejmować działania praktyczne.

Dwie ćwiartki Potwierdza praktykowanie przez tą osobę danej metody albo narzędzia w rzeczywistych warunkach pracy.
Trzy ćwiartki Potwierdza, że osoba posiada licencję na praktyczne stosowanie danej metody albo narzędzia – w TWI jest to Instruktor TWI.
Cztery ćwiartki To najwyższy poziom – Dyplom, który potwierdza, że dana osoba poza obszerną wiedzą praktyczną, potrafi prowadzić szkolenia z zakresu metod i narzędzi oraz służyć pomocą wszystkim pracownikom (jap. Sensei). W TWI jest to Koordynator TWI.

Tab.1. Wyjaśnienie znaczenia poziomów w kole rozwijania kompetencji

Nieprzypadkowo na Rysunku 2. zamieszczono pionową grubą czerwoną linię, a w Tabeli 1. posłużono się dwoma kolorami. Kolor czerwony oznacza, że dana osoba nie potrafi używać pewnej metody, albo narzędzia w praktyce (prawa część koła rozwijania kompetencji). Dopiero kolor zielony oznacza, że potrafi to robić (lewa część koła rozwijania kompetencji). Analizując kompetencje na podstawie danej pracy należy posłużyć się oceną 0/1. Pierwszy i drugi poziom oznaczają, że osoba nie posiada kompetencji w danej metodzie, natomiast poziom trzeci i czwarty oznaczają, że tak.

Dla pracodawcy największą wartość mają osoby z kompetencjami na poziomie trzecim oraz czwartym. To, co je wyróżnia, to możliwość przekazania im odpowiedzialności za zadanie, które wymaga określonych kompetencji. Dodatkowo osoby na poziomie czwartym, mogą szkolić i rozwijać innych pracowników, co przekłada się również na wzięcie przez nich odpowiedzialności za innych. Co ciekawe, najtrudniejszym wyzwaniem dla każdej osoby jest przejście z poziomu drugiego na trzeci, które powinno zakończyć się egzaminem.

Proces ewaluacji kompetencji można dobrze wyjaśnić, opierając się na przykładzie uczenia nowych kierowców, mających jeździć po polskich drogach. Osoba, która przechodzi szkolenie teoretyczne, w salce szkoleniowej wchodzi na poziom pierwszy. Kiedy zacznie wdrażać wiedzę teoretyczną podczas nauki jazdy samochodem pod okiem Senseia (instruktora), zacznie wchodzić na poziom drugi. Proces praktykowania może trwać kilkadziesiąt godzin lekcyjnych, co przekłada się nawet na kilka miesięcy nauki! W tym momencie osoba ta nie może samodzielnie jeździć autem – w ujęciu 0/1 nadal ma ocenę „0”. Licencję zdobywa wówczas, kiedy zda egzamin praktyczny i wejdzie na poziom trzeci. Kiedy w przyszłości zdecyduje się zostać instruktorem jazdy, wówczas musi zdać kolejny egzamin i otrzymać dyplom, a na kole rozwoju kompetencji uzyska wtedy poziom czwarty.

Warto pamiętać o schemacie, wykorzystywanym podczas uczenia kierowców, przy rozwoju własnych kompetencji. Nie jest to jednak łatwe, gdyż instynktownie skracamy czas praktykowania (poziom drugi) do minimum. To tak, jak by kursant, będąc jedynie po szkoleniu teoretycznym, miał od razu wyjechać drogę, bez wsparcia instruktora. Skończyłoby się to z pewnością wypadkiem. Pamiętaj, że im więcej czasu poświęcisz na etap praktykowania, tym większa szansa, że będziesz efektywnie wykorzystywać nabyte umiejętności.

Nasze wskazówki

Warto wiedzieć, że podczas rekrutacji, większą uwagę przykłada się do ilości posiadanych kompetencji, a nie odbytych szkoleń. Jednak to właśnie szkolenia są potrzebne do tego, by te kompetencje zdobyć, ponieważ to dzięki nim buduje się wiedzę.

Zapoznaj się z naszymi wskazówkami odnośnie budowania kompetencji. Wierzymy, że pomogą Ci one zyskać w oczach pracodawcy!

Nasze wskazówki:

  • Uczęszczaj na możliwie dużo szkoleń. To świetny sposób na budowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów.
  • Wybieraj te szkolenia, w których dominuje głównie praktyka. Zwracaj uwagę na oceny szkoleń i opinie uczestników. Im więcej praktyki na szkoleniach, tym łatwiej później praktykować zdobytą wiedzę poza salą szkoleniową.
  • Pamiętaj, że proces nabywania kompetencji nie kończy się w momencie zakończenie szkolenia. Musisz zadbać o to, aby zdobytą wiedzę przekuć w praktykę.
  • Szukaj szkoleń, podczas których poza warsztatem praktycznym, oferowany jest proces ćwiczenia umiejętności pod okiem trenera oraz licencjonowanie umiejętności (trzeci poziom na kole rozwoju kompetencji).
  • Doskonal te umiejętności, w których czujesz się najlepiej. Zdobądź dyplom trenera, zapisując się na warsztaty Train-the-Trainers (poziom czwarty na kole rozwoju kompetencji). Dasz pracodawcy znać, że zatrudnia nie tylko specjalistę, ale również Senseia!
  • Oddziel w swoim CV przebyte szkolenia od nabytych kompetencji. Dzięki temu dasz znać pracodawcy, które obszary znasz już doskonale, a w których musisz się jeszcze podszkolić. Skorzystaj z koła rozwoju kompetencji, aby graficznie przedstawić pracodawcy, na jakim poziomie jesteś w tematach, za które weźmiesz odpowiedzialność w przyszłej pracy.

Informacje o artykule:
Artykuł został opublikowany na targach pracy CarrerExpo we Wrocławiu w 2015 roku (https://careerexpo.pl/wiedza/eksperci/182/jak-wykorzystac-wiedze-zdobyta-na-szkoleniu-aby-zyskac-w-oczach-potencjalnego-pracodawcy)

Autorzy:
Maciej Misiurek, Dr inż. Bartosz Misiurek

Dr inż. Bartosz MisiurekJak rozwijać kompetencje po szkoleniu, aby zyskać w oczach potencjalnego pracodawcy?