Nasze książki

NK

Standardized Work with TWI: Eliminating Human Errors in Production and Service Processes

W  książce największy nacisk położono na praktyczne aspekty wdrażania standaryzacji pracy dlatego zapoznasz się między innymi z:

  • 41 zasadami tworzenia Instrukcji pracy Standaryzowanej.
  • Arkuszem pomagającym zdefiniować rozwiązania Poka Yoke w procesach w Twojej firmie (Poka Yoke Generator Sheet).
  • Metodą TWI Instruowanie Pracowników (TWI IP).
  • Zastosowaniem metody TWI IP do przekazywania wiedzy np. na temat metody 5S (Method Instruction).
  • Szacowaniem czasu instruktażu stanowiskowego (Instruction Time).
  • Kompleksowym procesem wdrażania standaryzacji pracy z wykorzystaniem trzech rodzaji macierzy kompetencji (Skill Matrix, Knwoledge Matrix, TWI Matrix).
  • Przygotowanym kursem Train the Trainers dzięki któremu sam poprowadzisz warsztat praktyczny o standaryzacji pracy w Twojej firmie!

Od autora:

W książce zawarłem praktycznie całą swoją wiedzę w zakresie praktycznego wdrażania standaryzacji pracy wg programu TWI. Wierzę, że czas który poświęcisz na przeczytanie tej książki spowoduje, że będziesz wiedział nie tylko co należy zrobić, aby wdrożyć standaryzację pracy. Mam nadzieję, że dowiesz się również jak to zrobić i zrozumiesz, dlaczego warto to robić tak, a nie inaczej.

Recenzje książki

Dlaczego warto kupić tą książkę?

Kup książkę

Książka o TWI – słowo wstępne

Siła każdej firmy zależy od wykorzystania potencjału jej pracowników. To ludzie mają główny wpływ na jakość wyrobów i usług, czy na wydajności procesów. To ludzie zazwyczaj odpowiadają za pojawiające się błędy, awarie, braki, czy przestoje. Automatyzacja, która wypiera pracę człowieka z procesów bezpośrednio wytwórczych, nie rozwiązuje tego problemu. To wyłącznie relokalizacja możliwości popełnienia błędu przez człowieka. Przecież to człowiek musi obsłużyć, ustawić, czy przezbroić stanowisko zautomatyzowane. Ludzie zawsze będą częścią procesów wytwórczych, dlatego należy pracować nad zapobieganiem występowania ich błędów. Ja wierzę, że możliwa jest eliminacja z dowolnego procesu wszystkich błędów ludzkich. Nie jest to proste zadanie, bo nie sprowadza się wyłącznie do zakupu oprzyrządowania błędo-odpornego (Poka Yoke). Wymaga to zmiany kultury organizacji i podejścia do zarządzania kompetencjami pracowników. Wymaga to nieustannego i codziennego pracowania nad postawami ludźmi.

Standaryzacja pracy w mojej opinii, to klucz do eliminacji błędów ludzkich. Standaryzacja to nie tylko tworzenie instrukcji pracy. To podejście kompleksowe, w którym poprzez szkolenia pracowników buduje się ich świadomość, a poprzez sesje kaizen rozwija się ich umiejętności w zakresie doskonalenia pracy. Uważam, że wszystkie błędy ludzkie z procesów wytwórczych mogą być wyeliminowane dzięki standaryzacji pracy. W książce przedstawię czym jest program TWI i jak jego obecność wpłynęła na rozumienie przez ludzi standaryzacji pracy. Uważam program TWI za jedno z ważniejszych osiągnięć ludzkości w dziedzinie zarządzania. Tak! Standaryzacja pracy wg TWI to najlepszy obecnie znany sposób na skuteczne zarządzania pracownikami każdego szczebla.