liderzy-txt

Czy w Twojej firmie..?

 • Doświadczeni pracownicy, liderzy i kierownicy mają bardzo dużą wiedzę o pracy, ale brakuje im umiejętności zarządczych?
 • Cała wiedza praktyczna o pracy (ułatwienia, triki) znajduje się wyłącznie w głowach doświadczonych pracowników (liderów, kierowników)?
 • Każdy doświadczony pracownik (lider) szkoli według swojego własnego sposobu?
 • Instruktaż stanowiskowy trwa długo, a pomimo tego jest nieefektywny?
 • Nowo przeszkolony pracownik nie pracuje świadomie - nie wie dlaczego wykonuje pracę w dany sposób?
Problemy bez programu TWI
 • Instrukcje pracy są bardzo opisowe i trudne do zrozumienia?
 • Przygotowanie instrukcji zajmuje dużo czasu, a i tak nikt ich nie używa?
 • Instrukcje nie odzwierciedlają sposobu pracy?
 • Doświadczeni pracownicy, liderzy i kierownicy nie potrafią przeprowadzić analizy doskonalącej (kaizen)?
 • Istnieje duża rotacja pracowników i zatrudniani są pracownicy tymczasowi?
 • Występuje duża liczba poprawek i błędów jakościowych?
Program Training WIthin Industry pomaga rozwiązać problemy

Standaryzacja pracy wg programu Training Within Industry pomoże:

 • Rozwijać kompetencje zarządce u Twoich doświadczonych pracowników, liderów oraz kierowników.
 • Wyciągnąć najlepsze praktyki od Twoich pracowników i zapisać je na przejrzystych instrukcjach.
 • Wyćwiczyć instruktorów, którzy szkolić będą pracowników w powtarzalny sposób wg najskuteczniejszej metody zgodnie z krzywą uczenia.
 • Wyćwiczyć trenerów wewnętrznych, którzy wcielą się w rolę nauczycieli i mentorów (jap. Sensei).
 • Rozwinąć Twoich pracowników, tak aby doskonalenie kaizen było ich codziennym elementem w pracy.
 • Poprawić wszystkie kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPI) w Twojej firmie.

Nie tak prędko… Mogą pojawić się problemy takie jak:

 • Duży koszt przeszkolenia pracowników związany z zaangażowaniem firm zewnętrznych. Każdy doświadczony pracownik, lider, mistrz, czy kierownik w firmie musi mieć wiedzę z zakresu programu Training Within Industry.
 • Wymóg przekazania odpowiedzialności za tworzenie instrukcji pracy standaryzowanej z działu metod na pracowników bezpośrednio operacyjnych. To oni są praktykami i to oni powinni tworzyć standardy pracy. Pracownicy inżynieryjni powinni być odpowiedzialni za weryfikację standardów.
 • Zmiana wszystkich instrukcji w firmie na instrukcje pracy standaryzowanej zajmuje dużo czasu. Szczególnie wtedy, kiedy przygotowywane są one poprzez tradycyjne, niedostosowane programy edytorskie.
 • Potrzeba zatrudniania koordynatora wdrożenia – eksperta z zakresu programu Training Within Industry.
Trudności we wdrażaniu programu Training WIthin Industry
LeanTrix prowadzi Twoją firmę we wdrożeniu programu Training WIthin Industry

System LeanTrix wspomoże Twoją firmę w procesie wdrażania programu Training Within Industry poprzez:

 • Intuicyjny moduł tworzenia Instrukcji Pracy Standaryzowanej wzbogacony o 41 zasad postępowania. Dzięki temu instrukcje będą opracowane za pierwszym razem dobrze, a czas ich przygotowania skróci się średnio o 80%.
 • Zdefiniowany proces zarządzania kompetencjami pracowników podczas wdrożenia programu Training Within Industry oparty o koncepcję Lean HR.
 • Innowacyjny moduł do tworzenia formularzy doskonlących Kaizen i Poka Yoke w oparciu o przygotowane wcześniej instrukcje pracy standaryzowanej.
 • Przeszło 25 filmów szkoleniowo-instruktażowych, które poprowadzą Twoich pracowników przez proces zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie programu Training WIthin Industry.
 • Opracowany program Train-The-Trainers, dzięki któremu Twoi pracownicy będą w stanie samodzielnie przeprowadzić warsztat praktyczny o standaryzacji pracy wg programu Training Within Industry.

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
Dr inż. Bartosz MisiurekStrona główna