Oryginalne materiały o TWI z II Wojny Światowej

Oryginalne materiały TWI z II Wojny Światowej

W USA podczas II Wojny Światowej trenerzy Training Within Industry szkoląc doświadczonych pracowników i brygadzistów posiłkowali się specjalnie opracowanymi podręcznikami. Były to materiały TWI dla trenerów. Celem była standaryzacja przekazywanie wiedzy. Podręczniki stanowiły scenariusz całego praktycznego warsztatu. Trener miał w nich zapisane jak krok po kroku szkolić uczestników początkowo z 3 metod programu TWI:

  1. Instruowanie Pracowników (ang. TWI Job Instruction)
  2. Doskonalenie Metod Pracy (ang. TWI Job Methods)
  3. Budowanie Relacji z Pracownikami (ang. TWI Job Relations)

W trakcie wdrażania programu TWI doszły dodatkowe metody takie jak: Bezpieczeństwo Pracy i Relacje ze Związkami Zawodowymi. Materiały TWI tworzyli najlepsi amerykańcy naukowcy i praktycy, między innymi William Edwards Deming, twórca cyklu PDCA. Każda z metod programu TWI była oparta o ten cykl.

Na warsztatach TWI dominowała zasada learning-by-doing (z ang. ucz się poprzez praktykę). Do dnia dzisiejszego ta zasada obowiązuje w programie TWI. Każdy z uczestników na warsztatach nie tylko miał zapoznać się z teorią, ale musiał również przygotować projekt na każdą z trzech metod. Warsztaty trwały w układzie 2 godziny przez 5 dni z rzędu. Konsultanci TWI w LeanTrix byli szkolenie przez amerykański Instytut TWI (TWI Institute) zgodnie z oryginalnym programem TWI.

Materiały TWI dla trenerów po II Wojnie Światowej przekazane został bezpłatnie dla ludzkości, dlatego możliwe jest dzisiaj ich pobranie w oryginalnej formie. Poniżej dajemy Ci dostęp, abyś bezpłatnie pobrał materiały TWI dla trenerów i zaczął wdrażać ten program w swojej firmie od dzisiaj!

Dr inż. Bartosz MisiurekOryginalne materiały TWI z II Wojny Światowej