Dr Katarzyna Misiurek VP CMO

Wice Prezes Zarządu w firmie LeanTrix. Odpowiedzialna za rozwój programu TWI i metod Lean Management dla branży budowlanej. Zajmuje się w szczególności wykorzystaniem metod 5S i Kaizen w organizacji prac budowlanych w celu poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Obroniła tytuł Doktora w dyscyplinie budownictwa na Politechnice Wrocławskiej. Jest autorką kilku artykułów w języku angielskim poświęconych wykorzystaniu metod Lean Management i TWI w obszarze budownictwa. Doradzała wielu firmom w zakresie szczupłego zarządzania.