Wiktor Wołoszczuk Konsultant Lean Kata

Psycholog, konsultant, trener, coach i mentor kadry kierowniczej. Absolwent studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie na stanowisku dyrektora regionalnego w wiodących organizacjach branży finansowej. Brał udział w tworzeniu projektów z obszaru HR i zarządzania realizowanych wspólnie z firmą doradczą BCG.

Specjalizuje się między innymi w rozwoju ludzi, liderów, zespołów i organizacji w środowisku VUCA, a także w psychologii relacji, zarządzaniu zmianą, budowaniu zaangażowania i kultury organizacyjnej zgodnej z wartościami turkusu.

Asesor AC i DC oraz wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (zajęcia z obszaru relacji pracowniczych i przywództwa). Praktyk Lean Management i TWI.