Wdrażanie programu TWI – proces certyfikacji liderów na Instruktorów TWI i Trenerów TWI

Poniżej przedstawiamy zbudowany przez nas proces rozwoju liderów wg programu TWI, który odbywa się w 4 krokach w oparciu o cykl PDCA i koncepcję Lean HR.

Krok wdrożenia programu TWI Cel kroku PDCA
Krok 1. Kick off meeting – ustalenie celów wdrożenia i wprowadzenie do TWI dla kadry zarządzającej
 • Ocena stanu obecnego w zakresie standaryzacji pracy w firmie
 • Przedstawienie korzyści płynących z programu TWI
 • Zdefiniowanie mierzalnych wskaźników oceny wdrożenia (SMART)
 • Wybór grupy wdrożeniowej i obszaru pilotażowego
 • Zaplanowanie ścieżki wdrożenia (Road Map)
PLAN
Krok 2. Warsztat praktyczny o standaryzacji pracy dla wybranej grupy wdrożeniowej Warsztat poświęcony zdobyciu wiedzy praktycznej. Podczas warsztatu uczestnicy:

 • wykonają do 5 instrukcji pracy standaryzowanej na rzeczywistych procesach
 • przeprowadzą analizę doskonalącą kaizen na wybranych operacjach
 • zastosują w praktyce metodę TWI Instruowanie Pracowników w rzeczywistych warunkach pracy
DO
Krok 3. Certyfikowanie Instruktorów TWI
 • Wyćwiczenie Instruktorów TWI – praktyków w standaryzacji pracy wg programu TWI
 • Zaliczenie nastąpi, kiedy uczestnicy opracują instrukcję pracy standaryzowanej, przeprowadzą analizę kaizen i dwukrotnie przeszkolą pracownika w rzeczywistych warunkach pracy
CHECK
Krok 4. Certyfikowanie Trenerów (koordynatorów) TWI Wyćwiczenie wewnętrznych Trenerów TWI (kurs Train the Trainer), którzy będą w stanie:

 • Poprowadzić warsztat praktyczny (krok 2.)
 • Przeprowadzić wewnętrzną certyfikację na Instruktorów TWI (krok 3.)

 

ACT

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
kmullerProgram certyfikacji TWI