Pakiet szkoleniowy Lean online dla firm

Zbuduj podstawy w zakresie TWI, Lean i Zarządzania zespołem wśród Twoich pracowników.

Zbuduj swój własny pakiet szkoleń Lean online dla pracowników

Rozwijaj swoich pracownikach poprzez Pakiet szkoleń Lean Online prowadzonych na żywo z najlepszymi trenerami. Wybierz tylko te tematy, które odpowiadają potrzebom Twojej organizacji i przygotuj razem z nami pakiet spełniający Wasze oczekiwania.

Pakiet zawiera: 

 • Wybrane szkolenia Lean online w dowolnej konfiguracji - Czas trwania 1h wraz z sesją pytań do ekspertów
 • Możliwość udziału do 100 osób z organizacji!
 • Materiały do zastosowania w praktyce: formatki, check listy, instrukcje
 • Szkolenia prowadzone Live przez trenerów z międzynarodowym doświadczeniem
 • Obsługa zapisów na szkolenia Lean Online przez nasz zespół

Dlaczego warto skorzystać z pakietu szkoleń Lean Online?

Zbuduj i zamów dedykowany pakiet szkoleń Lean online

Program rozwoju kluczowych umiejętności liderów wg Training Within Industry
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie, zarząd

Cel: Poznanie najskuteczniejszej metody rozwoju liderów w organizacji

Efekty korzyści: 

 1. Znajomość metod Programu Training Within Industry i podstawowych wskaźników.
 2. Poznanie mierzalnych korzyści z wdrożeń programu TWI.
 3. Wiedza w zakresie stosowania poszczególnych metod.

TWI Relacje z Pracownikami - poprawa efektywności poprzez zaangażowanie
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Poznanie metod budowania zaangażowania pracowników wg TWI

Efekty i korzyści:

 1. Poprawa efektywności poprzez budowanie zaangażowania pracowników.
 2. Poznanie metod jak wzbudzać zaangażowanie pracowników.
 3. Zrozumienie metod pozwalających budować dobre relacje z pracownikami.

TWI Relacje z Pracownikami - rozwiązywanie problemów pracowniczych
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Poznanie metody rozwiązywania problemów pracowniczych wg TWI RP

Efekty i korzyści:

 1. Poznanie metody rozwiązywania problemów pracowniczych.
 2. Zrozumienie metod pozwalających budować dobre relacje z pracownikami.

TWI Relacje z Pracownikami - case study
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Zapoznanie się z praktycznym działaniem metody TWI Relacje z pracownikami

Efekty i korzyści:

 1. Umiejętność zastosowania narzędzia rozwiązywania problemów w zespole.
 2. Poznanie przykładów zastosowań.
 3. Zrozumienie podstaw naukowego podejścia do rozwiązywania problemów.

Jak skutecznie zwiększać efektywność procesów KAIZEN wg. TWI Metody Pracy
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie specjaliści działów Ciągłego doskonalenia

Cel: Poznanie metody doskonalenia pracy wg TWI

Efekty i korzyści:

 1. Zrozumienie podejścia 5W1H w analizie procesu.
 2. Zdobycie wiedzy na temat doskonalenia procesów wg metody TWI Metody Pracy.
 3. Zdobycie wiedzy o tym, które usprawnienia należy wybierać jako pierwsze podczas implementacji.

TWI Metody Pracy - case study
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, inżynierowie procesów,

Cel: Wykształcenie umiejętności prowadzenia analizy doskonalącej i wdrażania pomysłów wg TWI Metody Pracy

Efekty i korzyści:

 1. Umiejętność identyfikowania operacji dodających wartość i niedodających wartości.
 2. Umiejętność przeprowadzenia analizy i burzy mózgów pozwalającej wygenerować pomysły na usprawnienia.
 3. Poznanie zasad pozwalających na skuteczne wdrożenie pomysłów.

Zwiększanie bezpieczeństwa na stanowisku wg. TWI Bezpieczeństwo Pracy
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Poznanie metody pozwalającej na poprawę bezpieczeństwa pracy na stanowisku

Efekty i korzyści:

 1. Zapoznanie się z 4 krokową metodą TWI Bezpieczeństwo Pracy.
 2. Wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń na stanowisku pracy.
 3. Umiejętność generowania pomysłów poprawiających bezpieczeństwo na stanowisku.

Skuteczne instruktaże stanowiskowe wg. TWI Instruowanie Pracowników
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Zapoznanie z metodą skutecznego instruktażu pracowników

Efekty i korzyści:

 1. Poznanie podstawowych błędów zaburzających przyswajanie wiedzy przez pracownika.
 2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami pozwalającymi wdrożyć i utrzymać metodę TWI Instruowanie pracowników.
 3. Ogólne zasady i wnioski oparte o 15 letnie doświadczenie w międzynarodowych projektach.

White Paper

Zasady tworzenia dobrych Instrukcji Pracy wg. TWI Instruowanie Pracowników
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, inżynierowie procesów

Cel: Poznanie zasad poprawnego tworzenia instrukcji pracy stanowiskowych zgodnie z TWI

Efekty i korzyści:

 1. Poznanie zasad tworzenia instrukcji pracy.
 2. Możliwość zastosowania wiedzy jako standardu opisywania pracy na instrukcji.
 3. Poprawa jakości przygotowywanych instrukcji pracy.

Jak szkolić pracowników w procesach zautomatyzowanych/TPM – TWI Instruowanie pracowników
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, inżynierowie procesów, pracownicy działu Utrzymania Ruchu

Cel: Poznanie sposobu zastosowania TWI w operacjach zautomatyzowanych, specyficznych, długich i mało powtarzalnych

Efekty i korzyści:

 1. Umiejętność zastosowania TWI w operacjach, w których trudno zastosować standardową metodę TWI.
 2. Poznanie zasad tworzenia instrukcji TPM.
 3. Poznanie zmodyfikowanej metody instruktażu.

Kata Coaching i Kata Doskonalenia
Adresaci: liderzy, brygadziści, kierownicy, członkowie zespołu Ciągłego Doskonalenia, menadżerowie

Cel: Poznanie zasad wspierających budowanie nawyków ciągłego doskonalenia

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie roli przełożonego w budowaniu nawyków.
 2. Uświadomienie procesu tworzenia wiedzy w organizacji: od instruktażu poprzez Kata do nawyku.
 3. Poznanie zasad tworzenia kultury ciągłego doskonalenia i zarządzania zmianą.

``Chcę być Lean`` - Co to tak naprawdę znaczy?
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Poznanie czym jest filozofia Lean i jakie są jej założenia i fundamenty

Efekty korzyści: 

 1. Znajomość fundamentów filozofii Lean przez pracowników.
 2. Uświadomienie korzyści wynikających ze stosowania Lean.
 3. Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych elementów Lean.

5S - poprawa jakości stanowiska pracy
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy,

Cel: Zapoznanie z najlepszymi technikami organizacji miejsca pracy

Efekty korzyści: 

 1. Bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne stanowiska pracy.
 2. Wpływ na stabilizację procesów w firmie.
 3. Ułatwienie pracy na stanowiskach.

Raporty A3 - rozwiązywanie Problemów
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Poznanie metody skutecznego rozwiązywania problemów

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie sposobów analizy stanu obecnego.
 2. Umiejętność stosowania cyklu PDCA podczas rozwiązywania problemu.

SMED - optymalizowanie czasu przezbrojeń
Adresaci: pracownicy działów Lean/Ciągłego doskonalenia, operatorzy

Cel: Nauka jak skutecznie redukować czas przezbrojeń

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie etapów realizowania SMED.
 2. Umiejętność identyfikacji czynności wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Poznanie metod analizy procesu wg TWI MP by usprawnić działania SMED.

TPM - jak podnieść efektywność wykorzystania maszyn
Adresaci: pracownicy działów Lean/Ciągłego doskonalenia, pracownicy utrzymania ruchu, pracownicy produkcji

Cel: Zdobycie wiedzy w zakresie poprawy efektywności maszyn wg TPM

Efekty korzyści: 

 1. Zrozumienie sześciu wielkich strat w TPM.
 2. Zapoznanie się z zasadami systemu zgłaszania usterek.
 3. Zrozumienie zasad czym jest Autonomiczna Konserwacja (AM).

OEE - wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie, pracownicy działu UR

Cel: Zrozumienie zasady działania wskaźnika OEE

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie składowych wskaźnika OEE.
 2. Zrozumienie sposobu obliczania wskaźnika OEE.
 3. Wykorzystanie wskaźnika OEE do zarządzania.

Lean w administracji i usługach
Adresaci: pracownicy działów poza produkcyjnych

Cel: Poznanie sposobów na zaadoptowanie rozwiązań Lean w administracji i usługach

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie sposobów stabilizacji procesów w usługach.
 2. Kluczowe aspekty standaryzacji pracy w środowisku biurowym.
 3. Doskonalenie pracy w administracji i usługach.

Lean HR - rozwój pracowników poprzez macierz kompetencji
Adresaci: HR, liderzy, brygadziści, kierownicy, managerowie

Cel: Poznanie zasad jak zarządzać rozwojem pracowników za pomocą matryc kompetencji

Efekty korzyści: 

 1. Wiedza o tym w jaki sposób planować szkolenia
 2. Poznanie zasad jak działają matryce kompetencji i do czego służą
 3. Zasady zarządzania pracownikami wg Lean HR

Lean Startup - jak tworzyć innowacje w firmie
Adresaci: Wszyscy chcący tworzyć innowacje w firmie

Cel: Poznanie sposobu zarządzania projektami innowacyjnymi w firmie

Efekty korzyści: 

 1. Wiedza jak generować pomysły na usprawnienia.
 2. Umiejętności zarządzania projektami innowacyjnymi.
 3. Poznanie sposobów na tworzenie modeli biznesowych na podstawie eksperymentów.

Zarządzanie zespołem - jak stworzyć zaangażowany zespół osiągający ponad przeciętne wyniki
Adresaci: operatorzy, liderzy, brygadziści, kierownicy, menadżerowie

Cel: Poznanie praktycznych metod i sposobów tworzenia angażującego środowiska pracy oraz poprawy wyników

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie warunków jakie musi spełnić przełożony, aby zaangażować pracowników i zwiększyć ich efektywność
 2. Poznanie własnego stylu kierowania i wpływu na zaangażowanie i wyniki zespołu – praca z kwestionariuszem (autorefleksja)
 3. Przygotowanie indywidualnego planu działań naprawczych, wpływających na zaangażowanie pracowników (zachowania: start – stop – kontynuacja) .

Jak zbudować efektywny zespół i wydobyć z niego to co najlepsze?
Adresaci: osoby kierujące zespołem (menedżerowie, liderzy), pracownicy działu HR

Cel: Poznanie praktycznej i przetestowanej metody budowania funkcjonalnego zespołu

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie procesów zachodzących w zespole oraz warunków budowania zespołu.
 2. Zrozumienie roli lidera w budowaniu zespołu. Role pozostałych członków.
 3. Podstawy efektywnego kierowania zespołem.

Gdy nie działamy jak zespół - Jak przezwyciężyć dysfunkcje i brak efektywności pracy zespołowej?
Adresaci: osoby kierujące zespołem (menedżerowie, liderzy), pracownicy działu HR

Cel: Poznanie praktycznej metody (i narzędzi) przezwyciężania dysfunkcji pracy zespołowej

Efekty korzyści: 

 1. Poznanie kluczowych dysfunkcji w pracy zespołowej.
 2. Poznanie narzędzia służącego diagnozie dysfunkcji we własnym zespole.
 3. Zdobycie umiejętności przygotowania skutecznego planu naprawczego + case study.

Lider nowej ery - jak zarządzać złożonością w świecie VUCA?
Adresaci: osoby kierujące zespołem (menedżerowie, liderzy), pracownicy działu HR

Cel: Poznanie kierunków i metod rozwoju potencjału liderów nowej ery (adaptacja do warunków VUCA)

Efekty korzyści: 

 1. Zrozumienie zmian i złożoności pracy w świecie VUCA.
 2. Kompetencje przyszłości – uświadomienie konieczności adaptacji liderów do nowych wyzwań i warunków otoczenia.
 3. Planowanie rozwoju własnego potencjału jako lidera.

Zwinne zarządzanie zmianą (agile)
Adresaci: osoby wdrażające zmiany (menedżerowie, liderzy, ambasadorowie zmian), pracownicy działu HR

Cel: Zapoznanie z najskuteczniejszymi metodami zarządzania zmianą

Efekty korzyści: 

 1. Wzrost kompetencji i umiejętności liderów w zarządzaniu zmianą.
 2. Zrozumienie natury zmiany, typowych reakcji pracowników, towarzyszących temu emocji i adekwatnych działań zarządczych.
 3. Poznanie niezbędnych narzędzi do planowania i wdrażania zmiany.

Cena szkolenia:
990 PLN netto

Osoba kontaktowa:
Kamil Müller
Konsultant Lean TWI
Kamil.muller@leantrix.com
tel. 509 225 569

(…)Pan Kamil Müller poprowadził każdy warsztat w bardzo ciekawy i angażujący sposób. Warsztaty miały w 100% charakter praktyczny, opierały się na mnóstwie przykładów i ćwiczeń. Pan Kamil bardzo chętnie dzielił się z uczestnikami warsztatów swoją wiedzą i doświadczeniem budując przy tym znakomitą atmosferę (…)

Joanna Szmycińska-Słowik

HR Bussines Partner | Geberit Produkcja Sp. z o.o.
(…) Każde szkolenie realizowane przez Firmę Leantrix Sp z o.o. było przeprowadzone rzetelnie i dostosowane do potrzeb naszej organizacji, co dodatkowo wzmacniało skuteczność działań. Doświadczenie trenerów pozwalało sprostać wyzwanią jakie stawia nasza specyficzna produkcja.(…)

Karolina Grześkiewicz

Specjalista do spraw Personalnych | VIESSMANN Technika Grzewcza Sp. Z o.o.
(…) firma Leantrix Sp. Z o.o. wykazała się rzetelnością działania. Firma prezentowała otwartą wobec naszych uwag i propozycji postawę, gotowość do modyfikacji programu szkolenia oraz wypracowania indywidualnych rozwiązań wzmacniających skuteczność działań.

Paweł Konsewicz

Kierownik Produkcji | JOST POLSKA Sp z o.o.

Pakiet szkoleniowy

Warsztaty zamknięte

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport.

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbPakiet szkoleniowy Lean online dla firm