Ankieta oceny standaryzacji (audyt)

  Wypełnienie tej ankiety pomoże naszym ekspertom przygotować dla Ciebie bezpłatny, dedykowany raport o funkcjonowaniu standaryzacji pracy w Twojej firmie oraz o poziomie zaangażowania liderów w procesy zarządcze.

  To od Ciebie zależy co później zrobisz z tym raportem. Wypełnienie ankiety może zająć nawet 20 minut. Ważne, abyś zrobił to skupiony. Przed wypełnieniem ankiety przygotuj kilka przykładowych instrukcji pracy z Twojej firmy. O ile to możliwe, zachęcamy do załączenia do ankiety kilku przykładowych instrukcji w wyznaczonym na to miejscu. Pomoże to naszym ekspertom jeszcze lepiej przygotować raport dla Ciebie. Możesz z wysyłanych instrukcji wyciąć wszelkie dane wrażliwe. Chodzi nam o zbadanie sposobu tworzenia instrukcji pracy w Twojej firmie.

  Ankieta składa się z pytań wstępnych, które pomogą nam poznać specyfikę Twojej firmy. Ponadto w ankiecie znajdują się pytania, które mają sprawdzić sposób funkcjonowania w Twojej firmie standaryzacji pracy i zaangażowanie w jej realizację liderów. Pamiętaj, że standaryzacja pracy to nie tylko instrukcje, to również proces doskonalenia kaizen oraz szkolenie pracowników z użyciem wykonanych instrukcji. Ostatnie pytania są z obszaru zarządzania procesem standaryzacji pracy.

  Powodzenia!


  Pytania organizacyjne:


  Nazwa firmy

  Czym zajmuje się Państwa firma?

  Branża (wybierz jedną)

  Wielkość firmy (wybierz jedną)

  Imię i nazwisko osoby kontaktowej (wymagane)

  Twoje stanowisko:

  Adres e-mail osoby kontaktowej (wymagane)

  Nr telefonu  Pytania o specyfikę procesów w Twojej firmie:


  1. Zaznacz, według własnych odczuć, które z poniższych problemów występują w firmie, w której pracujesz (można zaznaczyć kilka):

  2. Czy masz odczucie, że trudno jest wdrożyć standaryzację pracy w Twojej firmie bo operacje tam występujące cechują się małą powtarzalnością? (wybierz jedną)  Dokumentowanie procesów – instrukcje pracy


  1. Jakie procesy są dokumentowane w Twojej firmie? (można zaznaczyć kilka)

  2. Jak wygląda proces tworzenia instrukcji w Twojej firmie? (wybierz jedną)

  3. Czy przygotowanie instrukcji w Twojej firmie zajmuje dużo czasu? (wybierz jedną)

  Uwaga od eksperta: Chodzi o samo przepisywanie instrukcji do programu komputerowego (np. Excel, Word, PowerPoint). Z naszych doświadczeń wynika, że zapisanie instrukcji w rzeczywistych warunkach pracy zajmuje około 15 minut, a późniejsze przepisanie ich do programu i sformatowanie zajmuje średnio 45 minut. W tym pytaniu chodzi o czas przepisywania instrukcji do programu komputerowego i jej późniejsze formatowanie.

  4. Czy według Ciebie, pracownicy operacyjni korzystają na co dzień w pracy z opracowanych instrukcji? (wybierz jedną)

  5. Czy instrukcje pracy w Twojej firmie są bardzo opisowe (dominuje tekst)? (wybierz jedną)

  6. Czy instrukcje pracy w Twojej firmie są trudne do zrozumienia (zawierają trudne i skomplikowane słowa, obcojęzyczne zwroty, niejasne określenia)? (wybierz jedną)

  7. Czy w instrukcjach pracy w Twojej firmie zapisane są triki i ułatwienia, które wynikają z doświadczeń Twoich pracowników (np. specjalny sposób chwycenia elementu, sposoby pracy wypracowane latami, wiedza fachowa itd.). (wybierz jedną)

  Uwaga od eksperta: Jeżeli chcesz to sprawdzić to weź przykładową instrukcję i porównaj, czy doświadczony operator pracuje według zapisanego w niej standardu. Jeżeli nie, to prawdopodobnie ma on swój sposób pracy (swoje triki), które nie są na instrukcji przedstawione.

  8. Czy na instrukcjach pracy znajdują się przyczyny dokładnie opisujące konsekwencje złego wykonania operacji (nie ogólne zwroty typu: taki standard, poprawność pracy, odpowiednia jakość, wymóg klienta itd.)? (wybierz jedną)

  9. Jeżeli na instrukcjach w Twojej firmie znajdują się przyczyny uzasadniające przyjęty sposób wykonywania danej operacji to ile mniej więcej procentowo stanowią one tekstu na całej instrukcji ? (wybierz jedną)

  Uwaga od eksperta: Chodzi o % zawartość liczby słów opisujących przyczyny względem liczby słów opisujących kroki i ewentualne punkty kluczowe w pracy.

  10. Czy w instrukcjach występują któreś z tych sformułowań (właściwy, odpowiedni itd.) do opisania sposobu wykonywania pracy? (wybierz jedną)
        • Poprawny (np. poprawny rozmiar)
        • Odpowiedni (np. odpowiedni kształt)
        • Właściwy (np. właściwy kierunek)
        • W sam raz (np. ułóż, aby pasowało w sam raz)

  Uwaga od eksperta: jeżeli chcesz to sprawdzić to weź przykładowe 2-3 instrukcje i przeczytaj szukając tam wspomnianych słów.

  11. Czy na instrukcjach znajdują się zdjęcia/obrazki/diagramy itp.? (wybierz jedną)

  12. Jeżeli na Twoich instrukcjach występują zdjęcia to co one prezentują? (wybierz jedną)

  13. Jeżeli na Twoich instrukcjach występują zdjęcia to czy na nich pokazane są ręce osób pracujących, strzałki, punktory? (wybierz jedną)

  14. Czy na instrukcjach znajduje się czas wykonania poszczególnych kroków?

  15. Jeżeli możesz to załącz przykładową instrukcje (albo kilka instrukcji). Pomogą one lepiej ocenić nam sposób dokumentowania pracy w Twojej firmie. Nie jest to obowiązkowe. Możesz usunąć z instrukcji wrażliwe dane i wysłać tylko jej część merytoryczną. LeanTrix nigdzie nie będzie udostępniał tego, co otrzymaliśmy od Ciebie!
  Załącz plik albo pliki (nawet kilka)  Kaizen – doskonalenie metod pracy


  1. Czy w Twojej firmie działa system sugestii pracowniczych (system kaizen)? (wybierz jedną)

  2. Czy w Twojej firmie pracownicy operacyjni i liderzy są zaangażowani w proces doskonalenia Kaizen? (wybierz jedną)

  3. Jakie narzędzia doskonalące z filozofii Lean albo programu TWI są używane przez Twoich pracowników? (wybierz jedną)  Szkolenia i instruktaż stanowiskowy


  1. Czy w Twojej firmie obowiązuje jedna ustandaryzowana metoda do prowadzenia instruktażu stanowiskowego, z której korzysta każdy instruktor (lider, doświadczony operator) w firmie? (wybierz jedną)

  2. Czy instruktorzy w Twojej firmie podczas instruktażu kładą bardzo duży nacisk na objaśnianie uczniom uzasadnienie przyjętego sposobu pracy (przyczyn)? (wybierz jedną)

  Uwaga od eksperta: zrób test. Pójdź na wybrane stanowisko i zapytaj wybranego pracownika, czy wie dlaczego poszczególne wskazówki w operacji ma wykonywać w ten, a nie inny sposób – czy zna przyczynę).

  3. Czy masz wrażenie, że instruktaż stanowiskowy w Twojej firmie trwa długo, a pomimo tego jest nieefektywny? (wybierz jedną)  Zarządzanie procesem standaryzacji pracy w firmie


  1. Czy liderzy w Twojej firmie używają macierzy kompetencji do zarządzania umiejętnościami pracowników operacyjnych (planowania im szkoleń stanowiskowych itd.)? (wybierz jedną)

  2. Czy w Twojej firmie istnieje zdefiniowany proces rozwoju instruktorów wewnętrznych (pracowników, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie instruktażu stanowiskowego)? (wybierz jedną)

  3. Czy instruktor wewnętrzny (lider, doświadczony operator) w Twojej firmie musi posiadać certyfikat (licencję), aby mógł prowadzić instruktaż stanowiskowy? (wybierz jedną)

  4. Czy w bazie szkoleń wewnętrznych w Twojej firmie istnieje warsztat poświęcony temu jak wyćwiczyć instruktorów wewnętrznych (liderów, doświadczonych operatorów), aby potrafili oni szkolić efektywnie na stanowisku pracy? (wybierz jedną)

  5. Czy w Twojej firmie audytowana jest praca standaryzowana (przeglądane są instrukcje pracy, sprawdzane jest czy pracownicy pracują zgodnie z instrukcją)? (wybierz jedną)

  6. Czy w Twojej firmie audytowany jest proces prowadzenia instruktażu stanowiskowego przez instruktorów wewnętrznych (liderów, doświadczonych operatorów)? (wybierz jedną)

  7. Czy w Twojej firmie liderzy (doświadczeni pracownicy, którzy formalnie są przełożonymi dla pracowników operacyjnych) mają wyznaczony czas na zarządzanie swoim zespołem? (wybierz jedną)


  Dziękujemy za wypełnienie ankiet!  Wyrażam zgodę na:

  Kontakt ze mną konsultanta LeanTrix sp. z o.o. w przypadku pytań albo wątpliwości do udzielonych przeze mnie informacji w ankiecie (pole wymagane).

  Podanie i przetwarzanie danych osobowych, gdyż jest to konieczne do przygotowania raportu przez Leantrix sp. z o.o. (art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 ze zm.). Administratorem danych jest Leantrix Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jesionowa 49/81 (pole wymagane).

  Przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) przez Leantrix Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Jesionowa 49/81 w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email.  Leantrix zastrzega sobie prawo do nieprzygotowania raportu w wyjątkowych przypadkach bez podania przyczyny. O decyzji poinformujemy w takiej sytuacji drogą mailową.  Dotąd ankietę wypełniło:

  0

  FIRM

  Wybrane opinie o raporcie

  Z zainteresowaniem i ołówkiem w ręku przeczytałem Raport nt. Funkcjonowania Standaryzacji Pracy. Zainteresowanie było tym większe, że – jak się okazało – nie jest jedynie prostym rozwinięciem odpowiedzi z ankiety, którego można by się domyślić na podstawie możliwych odpowiedzi, czy też podstawowej wiedzy nt. TWI. Raport zawiera także Wskazówki, Przyczyny i praktyczne przykłady dotyczące omawianych zagadnień i chociaż trudno oczekiwać, że w tego typu dokumencie znajdzie się odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, z pewnością jest to pomocny punkt startowy.

  Szymon Gdaniec
  Specjalista ds. Produkcji
  Bogucki Folie sp. z o.o. sp.k.

  Dr inż. Bartosz MisiurekAudyt – oceń proces standaryzacji w swojej firmie