Zespół – podstawa rozwoju pracowników oraz pracy standaryzowanej i ciągłego doskonalenia

Dzięki efektowi synergii, zespoły są zdecydowanie wydajniejsze niż suma jednostek (pracowników) zatrudnionych w firmie. Cały system produkcyjny Toyoty, kultura i organizacja firmy zbudowane są wokół zespołów. Dzięki zespołom rozwijają się poszczególni pracownicy, a jednocześnie możliwe jest utrzymanie dyscypliny niezbędnej do wykonywania pracy standaryzowanej i ciągłego doskonalenia metod pracy. Związek zespołu i procesu pozwala uzyskać równowagę między innowacyjnością, a dyscypliną. Praca zespołowa daje znacznie więcej korzyści. Zbudowanie wydajnego i pozbawionego dysfunkcji zespołu, jest celem każdego lidera. 

 

Wyróżnione korzyści

 • Zrozumienie istoty pracy zespołowej, dynamiki budowy zespołu i roli lidera.
 • Uświadomienie korzyści wynikających z pracy zespołowej oraz zagrożeń jakie stwarzają dysfunkcjonalne zespoły dla organizacji
 • Nabycie umiejętności i skutecznych narzędzi do budowania efektywnego zespołu
 • Zdobycie umiejętności diagnozowania dysfunkcji w zespole oraz narzędzi służących rozwiązywaniu problemów.
 • Dzięki nabytym umiejętnościom liderzy zbudują efektywne zespoły i uzyskają korzyści pracy zespołowej, w tym wzrost wyników, zaangażowania i morale załogi

 

Cel warsztatów

 • Zrozumienie istoty, korzyści pracy zespołowej, jej wpływu na funkcjonowanie i rozwój  jednostek oraz organizacji.
 • Omówienie ról w zespole. Co spaja, a co rozbija zespół ?
 • Uświadomienie roli lidera oraz wpływu konkretnych działań / zaniechań na zespół
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej wykorzystania mechanizmów i interakcji jednostka -zespół (pod kątem procesów rozwojowych, ciągłego doskonalenia)
 • Umiejętność rozpoznawania symptomów funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych zespołów
 • Przeprowadzenie diagnozy poziomu funkcjonalności własnego zespołu (praca na kwestionariuszu)
 • Przygotowanie konkretnych planów działań budujących w pełni efektywny i funkcjonalny zespół (do wdrożenia po warsztatach)

 

Adresaci szkolenia:

 • Osoby kierujące pracą innych (menedżerowie, liderzy)
 • Pracownicy działu HR

 

Forma:

Warsztaty praktyczne bazujące na case study zgłaszanych przez uczestników, prezentacja, praca na kwestionariuszu, dyskusja zogniskowana.

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbZespół – podstawa rozwoju pracowników oraz pracy standaryzowanej i ciągłego doskonalenia