TWI Relacje z Pracownikami

Umiejętność nawiązania i utrzymania dobrych relacji przełożonego z pracownikiem, decyduje o funkcjonowaniu pracownika w każdym obszarze. Od poziomu relacji z bezpośrednim przełożonym w głównej mierze zależy lojalność pracownika (czyli to „czy” i „jak długo” chce pracować) oraz jego zaangażowanie w pracę, w zmiany, w naukę i doskonalenie. Sytuację komplikuje fakt, że często najważniejszymi kryteriami branymi pod uwagę przy awansach na stanowiska kierownicze są aspekty „twarde”, czyli dotychczasowe wyniki i wiedza merytoryczna, z pominięciem tzw. aspektów „miękkich”, które są kluczowe w kierowaniu ludźmi. Metoda TWI Relacje z Pracownikami wychodzi temu naprzeciw: rozwija niezbędne umiejętności tworzenia dobrych relacji międzyludzkich u każdego przełożonego i daje skuteczne narzędzia rozwiązywania problemów jakie się w nich pojawiają.

 

Wyróżnione korzyści

 • praktyczne umiejętności budowania, utrzymania relacji oraz angażowania pracowników w realizację wyników, zmianę, rozwój i doskonalenie.
 • praktyczne umiejętności przełożonych: rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • wzrost satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników
 • spadek rotacji,
 • poprawa wyników finansowych i jakościowych
 • zmiana kultury organizacyjnej

 

Cel warsztatów

 • Zrozumienie czym są relacje z przełożonym i jak wpływają na zaangażowanie, rozwój, kreatywność i zdrowie pracownika oraz wyniki zespołu
 • Zasady dobrych relacji wg TWI i 12 Q Gallupa
 • Indywidualna diagnoza poziomu relacji z pracownikami (kwestionariusz) i przygotowanie planu poprawy lub utrzymania
 • Poznanie skutecznych metod i narzędzi angażowania pracowników i wdrażania zmian.
 • Poznanie i trening metody rozwiązywania problemów wg TWI RP

 

Adresaci szkolenia:

 • Średnia i niższa kadra zarządzająca
 • Wyższa kadra zarządzająca, menadżerowie produkcji,
 • Pracownicy działu HR

 

Forma:

Warsztaty praktyczne bazujące na casestudy zgłaszanych przez uczestników, odgrywanie ról, wykład interaktywny, dyskusja zogniskowana,

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbTWI Relacje Pracownicze