TWI Metody Pracy – doskonalenie w biurze i w usługach

Poprawa produktywności i walka z marnotrawstwem od dawna nie jest już domeną wyłącznie firm sfery produkcyjnej. Wykorzystując metody TWI MP/Lean w procesie ciągłego doskonalenia, tworzona jest wartość dla klienta, a jednocześnie rosną wyniki finansowe i jakościowe a także przewaga konkurencyjna każdej firmy, niezależnie od przedmiotu działalności. Badania pokazują, że potencjał optymalizacyjny w sferze poza produkcyjnej jest bardzo duży, co jest wyzwaniem, a jednocześnie szansą dla organizacji z tego obszaru.

 

Wyróżnione korzyści

 • Znaczący wzrost produktywności procesów specjalistycznych (bez inwestycji w IT)
 • Poprawa jakości procesów,
 • Wzrost wartości / zadowolenia klientów
 • Wypracowanie w organizacji kultury kaizen (ciągłego ekspertymentowania)
 • Promowanie uczenia się organizacji, co jest warunkiem adaptacji do zmian   otoczenia i konkurencyjności
 • Poprawa wyników finansowych
 • Redukcja marnotrawstwa (w tym większe wykorzystanie potencjału pracowników)
 • Poprawa zaangażowania i zadowolenia pracowników
 • Spadek rotacji pracowników

 

Cel warsztatów

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy doskonalącej wg metody 5W1H
 • Zdobycie wiedzy na temat doskonalenia procesów wg metody TWI MP
 • Rozwinięcie umiejętności opracowywania rozwiązań usprawniających proces
 • Zdobycie wiedzy na temat tego, które usprawnienia należy wybierać jako pierwsze podczas implementacji
 • Zdobycie wiedzy w zakresie utrzymania zmian po implementacji nowej metody.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kadra zarządzająca w firmach usługowych, administracji, biurach.
 • Osoby zatrudnione w sferze pozaprodukcyjnej, które odpowiadają za rozwój procesów i pracowników.
 • Specjaliści ds. szkoleń, HR

 

Forma:

Warsztaty praktyczne przeprowadzane na procesach w firmie, wykład interaktywny, dyskusja zogniskowana

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbTWI MP: doskonalenie metod pracy w biurze i w usługach