TWI Instruowanie Pracowników dla firm usługowych

Pozycja firmy na rynku usług, zależy od satysfakcji klienta, na którą najwyższy wpływ ma profesjonalizm i zaangażowanie pracowników. Priorytetowym zadaniem kierujących takimi firmami staje się zatem budowa kluczowych umiejętności na poziomie wyższym niż oferuje konkurencja. Sytuację utrudnia jednak duża rotacja pracowników, zmiany regulacji prawnych oraz warunków otoczenia. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem poznanie i stosowanie efektywnej oraz sprawdzonej metody TWI Instruowanie Pracowników, która pozwala na szybkie nabywanie umiejętności i pracę w sposób poprawny, świadomy i bezpieczny w najkrótszym czasie.

 

Wyróżnione korzyści

 • Szybsze wdrożenie nowego pracownika oraz nowych standardów pracy
 • Wzrost i uspójnienie kompetencji pracowników
 • Wzrost zaangażowania pracowników
 • Poprawa efektywności i jakości pracy
 • Redukcja marnotrawstwa

 

Cel warsztatów

 • Przygotowanie do efektywnego instruowania pracowników
 • Nauka zasad tworzenia standardów pracy wg TWI
 • Opracowanie Instrukcji Pracy Standaryzowanej dla wybranych operacji
 • Wytrenowanie miękkich umiejętności prowadzenia instruktażu wg TWI
 • Przećwiczenie metod TWI Instruowanie Pracowników w rzeczywistych warunkach pracy

 

Adresaci szkolenia:

 • Kadra zarządzająca w firmach usługowych, administracji, biurach.
 • Osoby zatrudnione w sferze pozaprodukcyjnej, które odpowiadają za rozwój pracowników.
 • Specjaliści ds. szkoleń, HR

 

Forma:

Prezentacja, wykład interaktywny, pokaz, trening umiejętności, eksperymentowanie

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbTWI IP – instruowanie pracowników firm usługowych