TWI – Bezpieczeństwo Pracy

Bezpieczeństwo pracowników na stanowiskach pracy to priorytet każdej firmy produkcyjnej. Zaspokojenie tej podstawowej potrzeby wśród pracowników produkcyjnych przełoży się bezpośrednio na kluczowe wskaźniki produkcyjne. Metoda TWI BP to ustrukturyzowane podejście pozwalające rozwiązać ten problem.

 

Wyróżnione korzyści

 • Zaangażowanie pracowników w zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Zmniejszenie ilości wypadków
 • Większy komfort pracy operatorów
 • Zmniejszenie ryzyka zawodowego w obszarach produkcyjnych

 

Cel Warsztatów

 • Rozwinięcie umiejętności identyfikacji zagrożeń i miejsc potencjalnie wypadkowych
 • Umiejętność określania i implementacji środków zaradczych
 • Standaryzacja szkoleń stanowiskowych w zakresie BHP
 • Nauka zasad tworzenia standardów pracy wg TWI zgodnych z wymogami prawa polskiego
 • Opracowanie Instrukcji Pracy Standaryzowanej dla wybranych operacji z naciskiem na BHP
 • Wytrenowanie miękkich umiejętności prowadzenia instruktażu wg TWI spełniającego wymogi U. 2004 nr 180 poz. 1860
 • Przećwiczenie metod TWI Instruowanie Pracowników w rzeczywistych warunkach pracy

 

Adresaci szkolenia:

 • Średnia i niższa kadra zarządzająca (liderzy, brygadziści, mistrzowie, kierownicy obszarów)
 • Specjaliści BHP,

 

Forma:

Warsztaty praktyczne przeprowadzane na rzeczywistych procesach w firmie.

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbTWI – Bezpieczeństwo Pracy