SMED – standaryzacja procesu przezbrojenia wg TWI

Procesy przezbrojenia często bywają długie i skomplikowane. Pomagamy firmom zmienić ten stan, a dokładając do tego standaryzację pracy w oparciu o TWI nasi klienci są w stanie utrzymać zmianę do momentu znalezienia jeszcze lepszej metody. 

 

Wyróżnione korzyści

  • Skrócenie czasu przezbrojenia
  • Ułatwienie pracy operatorom
  • Utrzymanie skróconego czasu
  • Zmniejszenie odpadu produkcyjnego/scrap
  • Budowanie współpracy pomiędzy produkcją, inżynierami i pracownikami UR

 

Cel Warsztatów

  • Wykształcenie praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy SMED na podstawie filmu z przezbrojenia.
  • Wytrenowanie umiejętności identyfikacji operacji dodających wartość  i niedodających wartości
  • Rozwinięcie umiejętności opracowywania rozwiązań usprawniających proces przezbrojenia
  • Zdobycie umiejętności priorytetyzacji pomysłów na usprawnienia
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w używaniu zmodyfikowanej metody TWI IP dla przezbrojeń
  • Zarządzanie procesem wdrożenia nowej metody w oparciu o Plan wdrożenia

 

Adresaci szkolenia:

  • Średnia i niższa kadra zarządzająca (liderzy, brygadziści, mistrzowie, kierownicy obszarów)
  • Specjaliści Lean, BHP, Jakości, inżynierowie procesów

 

Forma:

Warsztaty praktyczne przeprowadzane na procesach w firmie.
Analiza na podstawie filmów nagranych profesjonalnym sprzętem.

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
Dr inż. Bartosz MisiurekSMED – skracania czasu przezbrojeń