Metoda Pracy Standaryzowanej – TWI w biurze i w usługach

Niemal każdy pracownik i każda organizacja, intuicyjnie stara się usprawniać swoją pracę. Bazowanie na intuicji nie daje jednak dobrych efektów i często polega na doskonaleniu czynności, których w ogóle nie należy robić. Tylko zarządzanie zorientowane na doskonalenie procesów, przy wykorzystaniu sprawdzonych, niezawodnych standardów i metod, jest gwarancją nie tylko skrócenia czasu procesu, ale również poprawy produktywności. Praca Standaryzowana TWI jest taką metodą.

 

Wyróżnione korzyści

 • Poznanie metody i standardu doskonalenia prac stanowiskowych
 • Znaczący wzrost produktywności procesów eksperckich (bez inwestycji w IT)
 • Poprawa jakości procesów,
 • Wzrost wartości dla klientów
 • Promowanie uczenia się organizacji,
 • Poprawa wyników finansowych
 • Redukcja marnotrawstwa (w tym w efekcie większe wykorzystanie potencjału pracowników)

 

Cel warsztatów

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy doskonalącej wg metody 5W1H
 • Zdobycie wiedzy na temat doskonalenia procesów wg metody TWI MP
 • Rozwinięcie umiejętności opracowywania rozwiązań usprawniających proces
 • Zdobycie wiedzy na temat tego, które usprawnienia należy wybierać jako pierwsze podczas implementacji
 • Zdobycie wiedzy w zakresie utrzymania zmian po implementacji nowej metody.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kadra zarządzająca w firmach usługowych, administracji, biurach.
 • Osoby zatrudnione w sferze pozaprodukcyjnej, które odpowiadają za rozwój procesów i pracowników.
 • Specjaliści ds. szkoleń, HR

 

Forma:

Warsztaty praktyczne przeprowadzane na procesach w firmie  + wykład interaktywny.

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport. Za darmo!

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbMetoda Pracy Standaryzowanej – TWI w biurze i w usługach