Szkolenia | Certyfikacja | Kursy Train The Trainers

 
Certyfikacja dostępna jest dla wszystkich warsztatów praktycznych i zapewnia poprawność wdrażania metod w środowisku pracy przez osoby certyfikowane.

Korzyści dla organizacji:

 • Potwierdzenie umiejętności praktycznych przez naszych ekspertów, co daje pewność właściwego stosowania metod poznanych podczas warsztatów
 • Uczestnicy stają się samodzielni we wdrażaniu praktykowanych metod

Przebieg certyfikacji:

 • Certyfikacja przeprowadzana jest w trakcie indywidualnych sesji prowadzonych przez naszych ekspertów – sesje face-to-face
 • Podczas certyfikacji nasi eksperci audytują pracownika podczas realizacji rzeczywistych działań w swoim obszarze pracy

Adresaci:

Doświadczeni pracownicy wyznaczeni z osób biorących udział w warsztacie praktycznym

Efekty:

Posiadana przez uczestnika praktyczna umiejętność zastosowania metody i otrzymanie certyfikatu (żółty pasek), który upoważnia do przejścia kursu na Trenera i otrzymania dyplomu.

Kurs Train the Trainers dostępny jest dla wszystkich warsztatów praktycznych i umożliwia samodzielne wdrażanie metod i prowadzenie warsztatów w organizacji.

Korzyści dla organizacji:

 • Wyćwiczenie 6 certyfikowanych Trenerów dla danej metody, którzy będą w stanie szkolić i audytować pozostałych pracowników w firmie, osoby te będą zaangażowane w rozwój metody w organizacji.
 • Możliwość wdrażania danej metody bez potrzeby konsultantów

Korzyści dla uczestników kursu Train-the-Trainers:

 • Zdobycie umiejętności prowadzenia warsztatu praktycznego wybranej metody
 • Zdobycie uprawnień certyfikowania Instruktorów TWI (w przypadku TWI IP) albo praktyków w danej metodzie
 • Otrzymanie dyplomu Trenera (zielony certyfikat)

Zakładowi Trenerzy otrzymują:

 • Torbę trenerską ze wszystkimi niezbędnymi materiałami, aby poprowadzić warsztaty
 • Podręcznik dyplomowanego Trenera w danej metodzie
 • Prezentację multimedialną dostosowaną do specyfiki firmy
 • Wsparcie po szkoleniowe od Trenera prowadzącego

Kurs trenerski prowadzony jest zgodnie z autorską metodą opracowaną przez LeanTrix – Method Instruction. Metoda przekazywania wiedzy wykorzystania do szkolenia trenerów bazuje na metodzie TWI IP.

Kurs kończy się uzyskaniem przez uczestników dyplomu Trenera (zielony pasek).

Zaufali nam

LeanTrix

Zastanawiasz się, czy standaryzacja pracy działa w Twojej firmie? Wypełnij ankietę, a otrzymasz pełny raport.

Oceń swój proces standaryzacji!
tomekbSzkolenia i certyfikacja